Eğitim-Öğretim

Alanında yetkin öğretmen kadrosu ve donanımlı eğitim programıyla öğrencilerimizin ilk okul sürecinde çağdaş eğitim anlayışını benimsemiş, öğrencinin her yönden gelişimini destekleyen, kendini geliştiren eğitim sürecinin bir üst kademesine en iyi seviyede bireyler olarak yetiştirmek hedefimizidir.Atatürk İlke ve Devrimlerini, içselleştirerek, Atatürk’ün izinde hoşgörülü, barışçı, yenilikçi, sürekli ilerlemeyi hedefleyen, mutlu bireyler yetiştirmektir.

Öğrencinin büyüme ve gelişmenin en hızlı dönemlerden biri olan çocukluk döneminde aynı zamanda eğitiminin de en verimli olan dönemi ilk okul sürecidir. Temel amaç çocuğu bütünüyle eğitmektir.Rota ilk okulu Çevresine duyarlı, problem çözebilen, kendini tanıyan, istek ve ihtiyaçlarını belirleyebilen, öz güven sahibi, girişimci, meraklı, araştıran ve sorgulayan öğrenciler yetiştirmeyi  hedef almıştır.

Rota İlkokulu’ unda tüm sınıf seviyelerinde uygulanan eğitim programlarının ortak amacı;merak eden, soru soran, keşfeden ve öğrenen zihniyete sahip insanlar yetiştirmektir.Eğitim programı hazırlanırken öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınır.

 • Her öğrencinin bireysel öğrenme, gelişme, büyüme ve ilgilerine verecek nitelikte düzenlenir.
 • Konular basitten zora bilinenden bilinmeyene, yakın çevreden uzak çevreye,somuttan soyuta doğru planlanır ve sıra takip ettirilir.Öğrenciler bir basamakta öğrendiklerini diğer basamağa tekrar ederek daha sonraki öğrenmelerine uygun bir zemin hazırlanır.
 • Planlanan etkinlikler öğrencilerin araştırma, sorgulama, yaratıcılık, eleştirel düşünme ,problem çözme ve karar verme süreçlerine katılmasını sağlayacak şekildedir.
 • Grup çalışması beyin fırtınası, işbirlikli öğrenme, proje,tartışma gibi bir çok teknik kullanılarak öğrencilerimizin sorgulaması,hayal etmesi ve meraklarını gidermeye yöneliktir.
 • Öğretmenlerimiz her çocuğun geliştirilebilecek güçlü yönleri ve yetenekleri olduğu inancı ile üreten ,verimli ve insancıl bir öğrenme ortamı oluşturmak için,işbirliğine dayalı öğrenci merkezli öğretim yaklaşımlarından faydalanırlar.
 • Okul yaşantısı ile gerçek yaşantının uyumunu sağlamak.öğrenmenin kalıcılığını arttırmak için

Öğretme-öğrenme sürecinde öğreten ve öğrenen rollerini karşılıklı oynamalarına fırsat verecek bir anlayışla yaklaşırlar.Bu süreçte öğrenci ile ilgili geri dönütleri velileri ile paylaşarak onları da sürecin içerisine dahil ederler.

 • Öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı milli kültürünü ve tarihlerini öğrenen,bu değerlere özünden bağlanan,doğruluk,dürüstlük,adalet,hoşgörü gibi değerlere sahip,sanat ve spor sever,dil eğitimi temellerini sağlam almış,eğitim dönemlerinde ulusal ve uluslararası platformda karşılaşacakları sistemlere hazır bireyler olmaları için çalışırlar.

Rota'da  İlkokula Başlamak

 • Çocuklarımızın merak ve araştırma duygularını ortaya çıkaracak, Özgüveni yüksek ,çok yönlü düşünen yaratıcı ve yapıcı bir birey olarak eğitim ve öğretim sürecine hazırlamak.
 • Bİlim kulüpleri ile araştırma yapmaya teşvik etmek ve çok yönlü bilimsel bakış açısı geliştirmeleri sağlamak
 • Ayrıca,bileşim teknolojileri Görsel sanatlar, Müzik ve beden eğitimi  ders programlarının içerikleri bireyin güçlü olduğu alanların desteklenmesine uygun olarak planlanır ve uygulanır.     
 • Okulumuzda çocuklarımıza kapalı yüzme havuzu ve konferans salonunda spor ve sanatı  bulabilecekleri ,fen bilimleri atölyesinde  deneylerle öğrenme merak duygularını uyandırma olanaklarını sunarak donanımlı bireyler yetişmelerini sağlamak.
 • Öğrencilerimize nezaket kurallarına uymayı, empati kurmayı, sorumluluk almayı, azimli, saygılı ve cömert bireyler olarak yetişmelerinde yol gösterici olmak
 • sınıftan itibaren konusunda uzman branş öğretmenleri tarafından sürdürülen eğitim-öğretim programıyla hedeflenen; öğrencileri araştırmayı bilen,  alt yapısı kuvvetli ve tam donanımlı olarak ortaokula hazırlamaktır.
 • Şehir içi ve şehir dışı gezileri, yaşam becerisi kampları, yazar söyleşileri, münazara, panel ve yarışmalar, konser ve tiyatro etkinlikleri öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmelerini destekler. sergi ve müze gezileri öğrencilerimizin sosyal ve kültürel bakımdan gelişimine katkıda bulunur.

İlkokul eğitimimiz donanımlı tüm becerilere sahip bireyler yetiştirmek doğrultusunda planlanmıştır. Öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarırken, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz. 


İlke ve Hedeflerimiz

Rotalı öğrenciler ,topluma ve doğaya saygılı,değerlerini bilen ve koruyan,öğrenmeye meraklı,Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında yol alan bireyler olarak hayata hazırlanırlar.

Öğrencilerin sürekli gelişimlerini desteklemek,potansiyellerinin en üst sınıra çıkmalarını sağlamak amacıyla,her öğrenci bir birey olarak ele alınır.Soyut ve ezbere dayalı bir eğitim yerine dersler yaşam ile ilişkilendirilerek bilgi somut hale getirilir.Derslerin işlenme sürecinde aktif öğrenme yöntemleri kullanılarak öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçları dikkate alınır.

Öğrenciler sanatta,sporda,bilimde,sosyal ve kültürel faaliyetlerde iç dünyasını,yaşam biçimini ve kurduğu ilişkileri daha iyi anlama olanağı bulur,kazanmak istediği beceri ve davranışları grup ortamı içerisinde deneme şansı yakalar.Kendini ifade eder ve sosyal kişiliği şekillenir.

Sanat atölyemizde öğrenciler iç dünyalarını keşfe çıkarlar.Müzik ,resim,fotoğraf,bando jimnastik,modern dans eğitimleriyle kişisel gelişimlerini olumlu yönde destekleyerek estetik duygularını ortaya çıkarırlar ve geliştirirler.

Akademik çalışmaları destekleyen  sosyal ve kültürel etkinliklerimiz öğrencilerin ilgilerini canlı ,bilgilerini güncel ,performanslarını yüksek tutarken bilişsel ve sosyal gelişmelerinde etkili ve kalıcı bir rol üstlenir. Yürütülen sosyal ve sorumluluk projeleri de öğrencilerimizin başkalarının hayatlarını fark etmelerini sağlar niteliktedir. Dünya insanı olabilmek ve evrensel dil niteliği taşıyan İngilizce dersi, öğrencilerimize anasınıfından itibaren Türk  ve yabancı  öğretmenler tarafından verilir.Öğrencilerimiz bu eğitim sürecinde uluslararası platformda yapılan Cambridge ESOL sınavlarıyla perfomanslarını görme imkanı yakalarlar.

    Öğrencilerimizin çevresiyle uyumlu ve çevresine duyarlı,insani değerleri benimseyen bireyler olarak bilişsel,fiziksel sosyal ve duygusal yönden gelişmelerine destek vermek amacıyla kişisel,sosyal,eğitsel ve mesleki rehberlik hizmetlerinde bulunur.Öğrencilerimizin kendilerini tanıması,ilgi ve yeteneklerinin farkında olmaları olumlu davranış geliştirmeleri,zamanı etkili kullanmaları,verimli ders çalışma yöntem ve teknikleri iletişim ve problem çözme becerileri gibi konularda çalışmalar yapılır.Tüm bu  çalışmalar öğrenci-öğretmen-veli işbirliği,süreç yönelimli,önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla alanında uzman kişilerce yapılır.


Rehberlik,Psikolojik Danışman

Rehberlik ve psikolojik danışma; öğrencilerimizin ruhsal, fiziksel, zihinsel, sosyal ve eğitsel yönden gelişebilmelerini, bütün yönleri ile kendilerini tanıyarak uygun kararlar verebilmelerini, çevreleriyle sağlıklı ve dengeli ilişkiler kurabilmelerini sağlamak amacıyla verilen profesyonel bir yardım hizmetidir.

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Servisinin genel amacı, öğrencilerin sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini desteklemek, ihtiyaç duydukları konularda psikolojik danışmanlık desteği vermek, yeteneklerini tanımalarına yardımcı olarak potansiyellerini fark edip performansa çevirebilmeleri için rehberlik etmektir.

Problem çözme ve iletişim becerileri gelişmiş, kendini ifade edebilen, üretken ve yaşamdan zevk alan, donanımlı, analitik düşünen, farklılığa saygılı, dayanışmacı bireyler yetiştirmek amacıyla önleyici, destekleyici, süreç odaklı ve gelişimsel çerçevede eğitsel, mesleki, bireysel rehberlik çalışmaları yapılmaktadır.

Öğrenciyi tanımaya, anlamaya ve davranışlarını geliştirmeye yönelik planlanan bütün çalışmalar, tüm öğretmenlerimizle işbirliği içerisinde ve çözüm odaklı yürütülmektedir.Eğitim öğretim faaliyetlerinin başlaması ile birlikte;

 • Oryantasyon haftasında, çocukların okula ve sınıfına uyum sağlamasına destek olunur.
 • Özgüven gelişimi,sorun çözebilme, etkili iletişim, davranış eğitimi, sosyal becerilerini geliştirme, Ödev ve sorumluluk bilinci oluşturabilme, sınav kaygısı ile baş edebilme konularında çalışmalar yapılır.
 • Eğitsel ve bireysel rehberlik çalışmaları yürütülür.
 • Bireysel ve grup öğrenci  öğrenci görüşmeleri yapılır.
 • Öğrencilerin gelişimleri izlenir.
 • Öğrencilerin ilgi, yetenek, akademik durumları izlenir. Gerekli yönlendirmelerde bulunulur.
 • Öğrencilerin yaşlarına ve gereksinimlerine uygun test-envanter ve ölçme araçları uygulanır.
 • Ailelere, öğrencilere, öğretmenlere yönelik toplantı ve seminerler düzenlenir.
 • Yaptığımız çalışmalar velilerimizle iletişim halinde ve işbirliği içerisinde daha etkili olmaktadır.

İLKOKUL REHBERLİK ÇALIŞMALARI

ÖĞRENCİYE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

Okula Uyum-Tanışma Etkinliği : İlkokula başlangıç, öğrenci için bir uyum sürecini gerektirir. Bu dönemde, onun uyum sürecini sağlıklı geçirebilmesi adına sınıf içinde yapılan tanışma etkinlikleri, oyun ve okulun tanıtımı ile ihtiyaç duyulan destek verilir.

Öğrenci Bilgi Formu : Ailelere gönderdiğimiz öğrenci bilgi formuyla hem öğrencimiz hem de aile hakkında bilgi sahibi oluruz.

Sağlıklı Yaşam, Sağlıklı Beslenme : Öğrencilerimize, düzenli ve sağlıklı beslenme alışkanlığının ne kadar önemli olduğu anlatılır. Beslenmede sağlık için temizliğin önemi vurgulanarak gerekli yöntem ve teknikler gösterilir.

Öğrenme Sitilleri : Öğrencilere öğrenme stilleri hakkında bilgi verilerek, öğrencinin kendi öğrenme sitilini fark etmesi ve öğrenme stiline uygun çalışmanın önemi vurgulanır.

Verimli Ders Çalışma Yöntem Ve Teknikleri: Uygun ortamda, belirli bir plan dahilinde yapılan çalışmanın önemi vurgulanarak, gerekli yöntem ve teknikler gösterilir.

Deneme Sınavları Değerlendirmesi : 4. sınıf öğrencilerimize uyguladığımız deneme sınavları değerlendirilerek geri bildirimlerde bulunulur.

Duygularımı Tanıyorum "Öfke Kontrolü" : Öğrencilere öfkenin tüm insanlarda görülen doğal bir duygu olduğu, sağlıklı olarak ifade edildiğinde olumlu sonuçlar oluşturduğu aktarılır. Öfkelerini nasıl kontrol edebileceklerini öğrenir ve buna uygun hareket etmeleri sağlanır.

Akran Zorbalığı ve Arkadaşlık İlişkileri: Öğrencilerimizin olumlu arkadaşlık ilişkisi geliştirebilmelerine, birbirlerinin duygularını anlayabilmelerine, yaşadıkları çatışmalarda uygun çözüm yolu üretebilmelerine yardımcı olunmaktadır. Aynı zamanda zorbanın kim olduğu, akran zorbalığının ne olduğu ve böyle bir durumunda neler yapmaları gerektiği anlatılır.

Serbest Zaman Değerlendirmeye Yönelik Yarıyıl Tatil Broşürü : Öğrencilerimizin serbest zamanını verimli geçirebilmeleri için yarıyıl tatil broşürü hazırlanarak önerilerde bulunulur.

Teknolojiyi Sağlıklı Kullanma Yolları : İlkokul düzeyi teknoloji bağımlılığı, bağımlılık kavramı, teknoloji bağımlılığının aşamaları, bağımlı kişide görülen özellikler, teknoloji bağımlılığından kurtulmak için yapılması gerekenler gibi benzeri konularda öğrencilerin yeterli bilgi ve bilinç düzeyine ulaşması amaçlı çalışma yapılır.

Serbest Zaman Değerlendirmeye Yönelik Yaz Tatil Önerileri Broşürü : Öğrencilerimizin serbest zamanlarını verimli geçirebilmeleri için yaz tatil broşürü hazırlanarak önerilerde bulunulur.

VELİYE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

Rota Koleji İlkokul RPD birimi olarak ortak paydamız olan öğrencilerimize siz değerli paydaşımız velilerimizle iletişim içinde ortak birlikteliği yürütmek ve öğrencimizi desteklerken çözüm odaklı yaklaşımla fayda sağlamayı hedeflemekteyiz.

Bu amaç doğrultusunda:

 • Okula uyum sürecini kolaylaştırmak adına “Uyum Haftası Veli Semineri” düzenlenir ve velilerimize Okula Başlıyorum Veli Broşürü ile önerilerde bulunulur.
 • Şeffaflık ilkesinden yola çıkarak RPD biriminin alanını ve işleyişini anlatarak yıl boyunca yapılacak çalışmalar hakkında veliler bilgilendirilir.
 • Sınıf öğretmeni ve rehber öğretmenin katılımı ile her sınıf için ayrı veli söyleşileri düzenlenir. Böylece sınıf içi dinamikler kontrol edilir.
 • Velilerimize, ebeveyn olarak kendi çocukları ile kuracakları iletişimde yardımcı olacak “Özgüven ve Sorumluluk”,“ Anne-Baba Tutumları”,“Aile İçi İletişim” konularında da anne-baba eğitimleri verilir.

Öğrenciyle ilgili yapılan tüm sınıf içi,sınıf dışı etkinlik ve çalışmalar, görüşmeler K12 net üzerinden velilerimizle paylaşılır.

Velilerimiz randevu alarak bizlerle bireysel olarak görüşebilirler. Bizler de öğrencilerimizin gelişim alanlarını değerlendirmek, sınıf içi ve sınıf dışı gözlemlerimizi paylaşabilmek, bir problem varsa birlikte hareket edip sorunları çözebilmek için velilerimizi okula davet ederek, görüşürüz. Gerekli durumlarda ilgili birimlere yönlendirmede bulunuruz.

ÖĞRETMENLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR

Öğrencilerimizin, hem akademik hem de psiko sosyal yönden gelişimlerini sağlıklı bir şekilde desteklerken çözüm odaklı yaklaşımla tüm öğretmenlerimiz çalışmaktayız.

   Bu amaç doğrultusunda;

 • Sınıf öğretmenlerimiz ve branş öğretmenlerimize RPD biriminin tanıtımı yapılarak yıl boyunca yapılacak çalışmalar ve etkinlikler hakkında bilgi verilir.
 • Sınıf içi öğrenci dinamiklerini takip edebilmek adına sınıf öğretmenlerimiz ile bireysel görüşmeler yapılarak, sınıf içi ve sınıf dışı öğrenci davranışlarıyla ilgili gözlemler değerlendirilir.

İlkokulda Yaşam

 BİR GÜN NASIL GEÇİYOR

Özel Rota  İlkokulu’nda öğretmenlerimiz saat 08.00 itibariyle sınıflarda öğrencilerini karşılamaya başlarlar.Saat 08.30’a kadar sınıfa gelen öğrenciler ile bir önceki günün paylaşımlarında bulunulur.Ev çalışmaları gözden geçirilir.Güncel olaylar hakkında sohbet edilerek yeni güne hazırlıklar tamamlanır.

08.30’dan itibaren günlük ders programı doğrultusunda, dersler işlenmeye başlanır. Ders planlaması sabah 4 ders saati, öğleden sonra 4 ders saati olmak üzere günde 8 ders saatinden oluşmaktadır.

Öğrencilerimiz sabah 4. ders saatinin ardından 11.50 itibariyle öğretmenlerinin eşliğinde yemekhanede öğle yemeklerini yerler.12.30'a kadar öğle arası serbest zaman geçirirler.

Öğleden sonra dersleri 12.30 itibariyle başlar. Günün ikinci yarısında da 4 ders saatini ders programı doğrultusunda devam ettiren öğrencilerimiz,8.ders saatinin ardından saat 15.40’da günlerini tamamlarlar.

Gün içerisinde Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatına uygun olarak hazırlanıp uygulanan ana derslere ek olarak satranç, bilişim teknolojileri, halk oyunları, jimnastik, modern dans, masa tenisi, tenis, eğitsel oyunlar ve çeşitli müzik kulüpleri gibi birçok alanda çalışma fırsatı yakalarlar.

Okul Sonrası Uygulaması;

Çalışan anne ve babalarımıza destek olmak amacı ile her gün 15.40 ile 17.00 saatleri arasında nöbetçi sınıf uygulaması yapılmaktadır. Öğrencilerimiz 15.35 ile 16.00 saatleri arasında sınıf öğretmenleri eşliğinde,16.00 ile 17.00 saatleri arasında nöbetçi sınıf öğretmeni eşliğinde kontrollü ev çalışmaları saati ile zamanlarını değerlendirirler.17.00-18.00 saatleri arasında aday sınıf öğretmeni ile birlikte bekleme sınıfından ailelerine teslim edilirler.


Projeler  

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ
Öğrencilerimizi; akademik, kültürel ve sportif yönlerden donanımlı, başarılı ve toplum içinde söz sahibi olabilecek bireyler olarak yetiştirirken, toplumsal konularla ilgili farkındalıklarını artırmak adına çeşitli sosyal sorumluluk projeleriyle buluşturmakta ve bu projelerde etkin görevler almalarını sağlamaktayız. Başkent Okullarında okuyan her öğrenci okudukları eğitim yılında en az bir sosyal sorumluluk projesinde görev alır. Çalışmalarımızın planlaması çocuklarımızın sınıf seviyesine ve yaş düzeylerine uygun olarak belirlenmektedir.

BİLİM ŞENLİĞİ
Rota Okulları olarak soran, sorgulayan eleştirel bakış açısına sahip merak eden neden sonuç ilişkisi kurabilen kendine güvenen bilimsel çalışma alışkanlığı kazanan araştırma becerisini kullanan ve geliştiren bireyler yetiştirmeyi amaçlıyoruz.Bu doğrultuda her yıl bilim şenliği düzenlemekteyiz.

ALAN GEZİLERİ
Yıl içerisinde müfredata uygun alan gezileri ile sosyal aktiviteleri uygulamaktayız. Öğrencilerimizin ilgisini çekecek yöresel, kültürel, mesleki ve güncel önem taşıyan her mekan bizim için doğal öğrenme alanıdır. Öğrencilerimizin araştırma yapma, problem çözme ve olayı yerinde gözlemleme yolu ile doğrudan öğrenme gereksinimlerini karşılamak amacıyla çeşitli çevre gezileri yapmaktayız.


Branş Dersleri

GÖRSEL SANATLAR

Görsel sanatlar dersi öğretmenleri olarak; öğrencilerimizin resim sanatına karşı yeteneklerinin olup olmadığını keşfedebilmek amacıyla; çeşitli sorular sorup onları gözlemleyerek inceler, cevaplarını ve çalışmalarını analiz eder, sonuçlarını raporlarız. Bu raporlar doğrultusunda aileleri ile bilgi paylaşımında bulunuruz.

Her çocuk yeteneklidir ancak bu yetenekleri ortaya çıkarabilen bir yol göstericiye ihtiyaçları vardır. Doğru seçimler, dışarıdan takviyeler ve tamamlamalar ile bu yetenekler daha da geliştirilebilir. Bizler öğrencilerimize yeteneklerini ortaya koyabilecekleri ve kendilerini özgürce ifade edebilecekleri ortamı ders içi ve ders dışı mekanları kullanarak sağlamaktayız. Ayrıca okul dışı atölye çalışmaları ile gelişimlerini desteklemekteyiz.

Çoklu zeka kuramlarından biri olan görsel zekaya sahip olup olmadıklarının ayrımına varırız. Görsel zeka; hayal ettiğimiz her türlü şekil, desen ve tasarımları içeren zekadır. İnceleme ve analizlerimizi yaparken;

 • Öğrencinin hayal kurma becerisine,
 • Resim yapma yeteneğine,
 • Görüntü kaydetme özelliğine,
 • Mekansal tasarımları zihinden yapabilme becerisine,
 • İmgesel yaratım gücüne,
 • Sanatsal konulara yaklaşımına,
 • Yön bulma becerisine sahip olup olmadığına ve
 • Öğrendiği bilgileri somut ve görsel sunuşlara dönüştürebilme kabiliyetine dikkat ederiz.

Resim sergilerinin ve yarışmaların insan ruhunun gelişimine etkisini ve yetenekleri ortaya çıkarmada önemli rol oynadığını bilir ve her öğrencimizin bu sanatsal faaliyetlere katılımını sağlarız. Bu öğretiler, onların sanatsal yeteneklerinin gelişmesi için de oldukça önemlidir.

MÜZİK

Okulumuz Eğitim ve Öğretim faaliyetleri içerisinde, sanat çalışmalarına büyük bir önem vermektedir.Müzik eğitimi ile öğrencilerimizin sosyal etkileşimi ve bu alanda gerekli becerileri geliştirmesi sağlanmaktadır.

 • Sınıfta müzik dersine giren öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek için ; müziksel kulak çalışması, ses ve ritim çalışmaları yapılmaktadır. Yapılan çalışmalarda öğrencilerimiz yeteneklerine göre alanlara yönlendirilir.öğrencilerimizin ritim kulaklarının geliştirilmesine ağırlık verilmektedir. Derslerimizde beden perküsyonu, orff eğitimi, ezgi ve ritim bellek çalışmaları yapılarak öğrencilerimizin gelişimi sağlanmaktadır.Müzik derslerimizde, Okul öncesi öğrenilen şarkılar pekiştirilir. Eğitim-öğretim yılı, İstiklal marşının anlam ve önemi ile başlayıp, yıl içerisinde melodika çalışmalarının yapılması, koro eşliğinde şarkı çalışmaları ve okuma bayramında sene içi çalışmalarımızın gösterimi ile sonlandırılır.
 • Sınıfta müzik dersine giren öğrencilerimizin yeteneklerini keşfetmek için ; müziksel kulak çalışmaları, ses ve ritim çalışmaları yapılmaktadır. Öğrencilerimizin hangi enstrümana yatkın olduğu belirlenmektedir. Bu çalışmalardan sonra öğrencilerimiz keman, gitar, çok sesli koro, vurmalı çalgılar alanlarına yönlendirilir. Yapılan çalışmalar sene içindeki gösterilerde ve Ben Bir Müzisyenim etkinliğinde sergilenmektedir. Derslerimizde, 1.sınıf müzik dersi çalışmaları pekiştirilir. Kazanımlar geliştirilir. Melodika çalışmalarında, birkaç nota ile çalınan basit şarkılardan, bütün notaları öğrenerek çalınan şarkılar seviyesine ilerlenir
 • Sınıfta müzik dersine giren öğrencilerimizin yetenekleri ; 1. ve 2.sınıflarda belirlenmiş olup yönlendirilen alanlarda (keman, piyano, gitar, çok sesli koro ve vurmalı çalgılar) gelişimleri devam etmektedir. Yapılan çalışmalar Ben Bir Müzisyenim etkinliğinde ve sene içindeki tüm gösterilerde sergilenmektedir.Müzik derslerimizde, 2.sınıf müzik dersi çalışmaları pekiştirilir. Kazanımlar geliştirilir. Melodika çalışmalarında 1 oktava kadar şarkılar seslendirilir.
 • Sınıfta müzik dersine giren öğrencilerimizin yetenekleri ; 1. 2. ve 3. Sınıflarda yapılmış olan değerlendirmelerle bilinmektedir. Bu nedenle belirlenen alanlara (keman, piyano, gitar, vurmalı enstrümanlar ve çok sesli koro) devam etmeleri sağlanmaktadır. 4. Sınıfımızda üflemeli enstrümanlara (yanflüt, alto ve tenor saksafon, klarnet, trompet) geçiş sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz ile müziksel kulak ve ritim çalışmalarımızdan sonra fiziksel özelliklerine (dudak, diş ve parmak yapısı) dikkat edilerek uygun enstrümanlara yönlendirme yapılmaktadır. Aynı zamanda Yaylı Çalgılar Orkestrası ve Bando çalışmalarına katılım da sağlanmaktadır. Öğrencilerimiz yeteneklerini ve çalışmalarını okulumuzdaki tüm etkinliklerde, Ben Bir Müzisyenim ve Sanat Gecesi Konserlerinde sergileme imkanı bulmaktadırlar.Müzik dersi ile ilkokul müzik eğitimini tamamlayan öğrencilerimizin, ortaokul seviyesine hazırbulunuşlukları mevcut olup, bilinçli birer müzik dinleyicisi haline gelmektedirler. Müzik hakkında temel bilgi ve teorilere sahip olmaları sağlanmıştır. Müzik eğitimimizin bu kazanımları doğrultusunda ilerideki hayatında da sanat ile iç içe kalmasını dileriz.

SANTRANÇ

Çocuklarımızın olabildiğince küçük yaştan başlayarak 'Kişilik gelişiminde satrancın pozitif etkilerinden yararlanmalarını amaçlıyoruz,çocuklarımızın olumlu davranışlar sergilemelerini sağlamalarını olumlu yönde etkiler ve geliştirir.

Rota Koleji Okullar satranç dersimizde çocuklarımıza aynı ders zamanı içerisinde birden fazla öğretim tekniği (gösterip yaptırma, soru-cevap, drama, sunuş, buluş vb.)uygulamalar yaptırarak tüm öğrencilerimize ulaşmaya çalışıyoruz. Dikkat eksikliği, konsantrasyon güçlüğü, içe kapanıklık, iletişim eksikliği gibi bir çok davranış eksikliği ortaya çıkan öğrenciler için, bu davranışların giderilmesine yardımcı oluyoruz. Aynı zamanda yine bu öğretim teknikleri sayesinde normalin üstünde satranca ilgisi olan çocuklarımızı ortaya çıkartarak onları profesyonelliğe doğru adım atmalarını sağlıyoruz.

JİMNASTİK

Jimnastik, çocuklar üzerinde fiziki gelişimi sağlarken, aynı zamanda da estetik bir görüntüye sahip olmalarını, boylarına göre kilo ve vücut kas kitlelerini dengelemelerini sağlamaktadır. Jimnastik, tüm spor branşlarının temelini oluşturur. Bu temel eğitimi almış olan çocuklar ileride branş değişikliği yapmak istediklerinde dahi, herhangi bireysel veya takım sporuna bir adım önde başlayacaklardır.

Kısacası jimnastik,denge,kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz / sinir-kas koordinasyonu, kontrol ve bedenini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazandırmaktadır.

Jimnastik dersindeki amacımız öğrencilerimizin özgüven kazanarak, kendi fiziksel özelliklerinin ön plana çıkmasıdır. Dersi severek yapıp, mutlu bir şekilde dersten ayrılmalarını sağlamaktır. Aynı zamanda da jimnastiğe yeteneği olan öğrencileri tespit ederek onları okul çapında yarışmalara katılmalarını sağlamaktır. Jimnastik dışında farklı spor branşlarına yeteneği olan öğrencileri doğru branşlara yönlendirerek sportif anlamda da başarı elde etmeyi hedeflemekteyiz.

Çocuklar üzerine faydaları ;

 • Kas kemik yapısının kuvvetlenmesi,
 • Sinir-kas koordinasyonunun üst seviyelere ulaşması,
 • Bedenlerini daha bilinçli bir şekilde kullanabilme ve esneklik kazanma,
 • Daha sosyal ve dışa dönük bireyler olma,
 • Hiperaktif çocuklarda daha sakin davranış durumu,
 • Duruş bozukluklarının düzeltilebilmesi,
 • Denge sorunu yaşayan çocuklarda olumlu yönde ilerleme,
 • İletişim kurama zorluğu yaşayan çocuklarda sosyalleşmede artış,
 • Daha aktif olabilme ve girişkenliğin artması,
 • Her alanda gösterilen başarı düzeyinin artması,
 • Olgunluk kazanma ve sorumluluk duygusunun gelişmesi.

MODERN DANS

Dans etmek, çocukların zihinsel ve fiziksel gelişiminde son derece olumlu etkilere sahip.İşte onlar’dan bazıları !

 • Sağlıklı Vücut Gelişimini Destekler
 • Sosyal Beceriler Edindirir
 • Disiplin Kazandırır.
 • Hafızayı Geliştirir

Yeteneğe, vücut esnekliğine, dirence, dengeye ve en önemlisi müzik kulağına göre öğrenme hızınızın değişeceği bir derstir. Modern dansta, özel bir müzik ve temel hareketler olmadığı için öğretmen ve öğrencilerimizin yaratıcılığına bağlı olarak öğrenim süreci tamamlanmaktadır.

Bir sene boyunca öğrencilerimiz, dengeli ve farklı figürler kullanarak daha özgün dans edebilme yeteneğine ulaşmaktadır. Müzik kulağı daha çok gelişmekte, farklı müzik türlerine göre de dans edebilmektedir. Modern dans dersi ile öğrencinin gelişim ve değişimini belirli gün ve haftalar da yapılan etkinliklerde dans gösterileri ile sahne üzerindeki özgüvenli duruşundan anlamaktayız.


Sınıf Seviyeleri

HAYAT BİLGİSİ

1.sınıf Hayat Bilgisi dersi ile öğrencilerimizin çok boyutlu ilişkiler kurduğu, çağın gereklerine uygun temel bilgilerin, becerilerin ve tutumların kazandırıldığı, önce kendilerini sonra da yakın çevrelerini tüm yönleriyle bir bütün olarak tanıdıkları bir derstir.

Dersimiz öğrencilerimizi merkeze alan, öğrenme-öğretme sürecine etkin katılımlarını sağlayan, ihtiyaçlarının dikkate alındığı, eğlenerek öğrenmelerine olanak sağlayan bir yapı oluşturacak şekilde işlenmektedir.

Öğrencilerimizin sorgulama yapmalarına olanak sağlayacak etkinlikler, projeler, geziler ve araştırma çalışmaları planlanır ve uygulanır.

TÜRKÇE

1.sınıf Türkçe dersi ile öğrencilerimizi geleceğe hazırlayarak, ana dilini doğru ve etkili kullanan bireyler yetiştirmeyi hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda; öğrencilerimize dilimizi sevdirmek, anlama ve anlatma gücünü kazandırmak, dinleme alışkanlığı geliştirmek, yorum gücünü artırmak, okuma alışkanlığı kazandırmak, kelime dağarcığını geliştirmek ve Türkçeyi daha doğru kullanmalarını sağlamak amacıyla Türkçe öğretimi yapılmaktadır. Ana dili öğretimi, bütün derslerin temelini oluşturur.

 • Türkçe Öğretim Programı’nda ilk okuma-yazma öğretimi; dinleme, okuma, konuşma, yazma, görsel okuma ve görsel sunu alanları ile birlikte ele alınmıştır.
 • Ses Temelli Cümle Yönteminde, ilk okuma-yazma öğretimine seslerle başlanmaktadır. Anlamlı bütün oluşturacak birkaç ses verildikten sonra seslerden hecelere, hecelerden sözcüklere ve sözcüklerden tümcelere ulaşılmaktadır. Yazı öğretiminde ise dik temel harfler kullanılmaktadır.
 • Öğrencilerimizin, planlanmış bir süreçle birlikte, okumanın keyfine varan, okuduklarını anlamlandıran, farkındalığı yüksek, seçici ve sorgulayan okurlar olmalarını hedefliyoruz.

MATEMATİK

1.sınıf Matematik dersinde, matematiğin sevilen, kolay anlaşılan, günlük hayata uygulanabilen ve korkulmayan somut bir ders haline getirilmesi hedeflenmiştir.

1.sınıf Matematik dersi programında kavram ve kurallar birbiri ile sıkı bir ilişki içindedir. Öğrenilenlerin, kolay anlaşılıp, günlük hayata uygulanabilmesi için somutlaşması gerekmektedir. Bu doğrultuda derslerimizde öğrencilerimizin çeşitli oyunlar ve materyaller yardımı ile sürece aktif katılımları sağlanır. Öğrencilerimizin ilgi ve meraklarını artırmak ve onlarda öğrenme isteği yaratmak için; öğrenme ve öğretme ortamlarımız farklı yöntem-teknik, yaklaşım ve kuramlardan yararlanarak düzenlenmekte ve derslerimiz hazırladığımız etkinlik ve çalışmalar ile zenginleştirilerek daha eğlenceli, somut ve kolay anlaşılır bir şekilde işlenmektedir.

SERBEST ETKİNLİKLER

1.sınıf Serbest Etkinlik dersi ile öğrencilerimizin:

 • Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu geliştirebilme
 • Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilme
 • El, ayak ve göz koordinasyonlarının gelişmesi
 • Kendine güven duyma, yerinde ve çabuk karar verebilme yetilerinin gelişmesi hedeflenmektedir.

     Bu amaçla düzenlenen eğitim programlarımızın içerisinde:

 • Sırada oturma, oyun oynama, film izleme, masal dinleme, duygu ve düşüncelerini ifade etme
 • Tekerleme, müzik etkinliği, kukla oynatma, sayışma, diyalog, monolog, bilmece
 • Fıkra anlatma, drama, sessiz sinema, görsel okuma ve anlatım, kağıt işleri ve el becerisi
 • Yazı süsleme, ront çalışmaları, origami, hikaye yazma, bulmaca hazırlama çalışmaları yer alır.

Dersimiz, öğrencilerimizin aktif katılımlarının sağlanarak onları merkeze alan, oyun yoluyla öğrenme temellidir.

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN

Beden Eğitimi ve Oyun dersinin amacı, öğrencilerimizin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile hayatları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte bunlarla ilişkili hayat becerilerini ve değerleri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlamaktır. Beden Eğitimi ve Oyun dersini alan öğrencilerimizin, ders amacı doğrultusunda aşağıdaki amaçlara ulaşması hedeflenmektedir.

 • Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini, basit kurallı oyun ve fiziki etkinliklerde etkili ve öz güvenle kullanır.
 • Hareket becerileri ile ilgili kavramları kullanır.
 • Oyun ve hareket stratejilerini ve taktiklerini kullanır.
 • Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinlik kavramlarıyla ilkelerini açıklar ve bunları uygular.
 • Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinliklere istekle düzenli olarak katılır.
 • Beden Eğitimi ve Oyun dersinde, kültürel birikimimiz ve değerlerimizle ilgili aşağıdaki amaçlara ulaşılır:
 • Kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel oyunlar ile dansları tanır ve uygular.
 • Bayram, kutlama ve törenlere isteyerek katılır.
 • Oyun ve fiziki etkinliklerde kendini tanıma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi becerilerini geliştirir.

HAYAT BİLGİSİ

2.sınıf Hayat Bilgisi dersi ile öğrencilerimizin öğretim programının yapılandırmacı yaklaşıma göre düzenlenmesi ile öğrenme sürecine yaparak-yaşayarak katılan, drama yöntem ve tekniklerini kullanarak günlük hayatı ile ilişkilendirebilen, üreten, yenilik ve gelişmelere ayak uydurabilen, bireysel farklılıkları dikkate alan, empati duygusu gelişmiş, doğal, kültürel ve toplumsal sorumluluk bilinci gelişen, hoşgörülü, Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümseyen, dayanışma, iş birliği ve sorumluluk duygularını geliştirebilen bireyler yetiştirmek hedeflenir.

Bu hedefler doğrultusunda eğitimde çağdaş yaklaşımlar ve değişimler takip edilerek, MEB programında yer alan kazanımlar işlenir. Temel kapsamında işlenen ünitelere, belirli gün ve haftalara uygun olarak öğrenci ürünleri panolarla sergilenir, geziler, söyleşiler, araştırma çalışmaları planlanır ve uygulanır.

Özel Rota İlkokul’u 2. sınıf öğrencileri Hayat Bilgisi dersinde;

Sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerin toplum insanı olma yolunda sorumluluk almaları sağlanır. Temaya uygun drama etkinlikleri gerçekleştirilir. Öğrencilere “Ailem” konulu sunum yaptırılır, aileleri görsellerle tanıtma imkanı sağlanır. Ders kitaplarında yer alan etkinliklerinin detaylandırılarak, konuların yaşamla ilişkilendirmesi sağlanır. Veli katılımlı ders etkinlikleri gerçekleştirilir. Sene başında yapılan planlamalar doğrultusunda alan gezileri düzenlenir. Tüm bu çalışmalarla amacımız öğrencilerimizin kendilerini keşfetmeleri ve kendi ürünlerini ortaya koyabilmelerini sağlamaktır.

TÜRKÇE

2.sınıf Türkçe dersi ile öğrencilerimizin; okuduğunu anlayan, yorumlayan, sözcük dağarcığını zenginleştiren, estetik duyguları gelişmiş, kendini iyi ifade eden, bireysel farkındalığı ve özgüveni olan, kendisini sözel ve bedensel olarak ifade eden, iletişime açık, etkin dinleme becerisine sahip, araştıran, eleştirel düşünen, sorgulayan, değerlendiren bireyler olarak yetişmesini hedefleriz.

Türkçe dersinde etkinlikler diğer derslerle ve günlük yaşamla bağlantı kurularak işlenir. Tüm çalışmalarda öğrenci merkezli yaklaşımlar hedef alınır. Konulara uygun yöntem ve teknikler(Anlatım, Drama, Rol Yapma, Gösteri, Benzetim, Oyunlar, Soru-Cevap, Tartışma, Beyin Fırtınası, Problem Çözme) kullanılır. Masal, fabl, öykü, şiir, anı, tekerleme türlerinde metinler okunur ve okunan metinler tür özelliklerine göre incelenir. Yazma ve okuma çalışmaları yapılır. Sınıf içerisinde gerçekleştirilen etkinlikler, yazarlarla yapılan söyleşiler ve okunan kitaplar değerlendirilir. Dil bilgisi kuralları metinler aracılığı ile sezdirilerek öğretilir.

Öğrencilerimizin yazılı-görsel-işitsel kaynakları bilgi aracı olarak kullanmaları, edebiyat yoluyla kültürü tanıyan bireyler olarak yetişmeleri açısından okul kütüphanemizde her hafta bir ders saati kitap okuma çalışmalarına ayrılmıştır. Ayrıca belirli gün ve haftalara uygun olarak geziler düzenlenmektedir.

Özel Rota İlkokul’u 2. sınıf öğrencileri Türkçe dersinde etkinliklerimiz;

 • Eş-zıt anlamlı kelimeler turnuvası
 • Öğrencilerimizin kendilerine özgü grupla ya da bireysel olarak öykü-şiir yazımı
 • Kelime türetme ve tamamlama oyunları
 • Akrostiş çalışmalar
 • Ders kitaplarında yer alan etkinliklerini yaptırma ve metinleri yorumlatma
 • Haftanın bir gününü kütüphane de kitap okuma saatine ayırma
 • Tüm öğrencilerimizin diksiyonunu geliştirmek için örnek okuma ve örnek anlatım saatleri düzenleriz, öğrenciler ile birlikte değerlendirme yaparak öğrencilerimizin motivasyonunu arttırırız.

Öğrencilerimiz ile bireysel ve grup çalışmalarında ilgilenerek konuları keyifli, sıkılmadan, oyun yoluyla sevdirip onları sürece dahil etmekteyiz. Anında dönütler sağlayarak, uygun pekiştireçleri kullanarak derslerimizi verimli hale getirmekteyiz.

MATEMATİK

2.sınıf Matematik dersi ile öğrencilerimizin, matematiğin gerçek hayatın bir parçası olduğunu anlamaları ve matematiğe karşı olumlu bir tutum oluşturmaları sağlanır.

 • Matematiksel kavramları anlayabilen
 • bu kavramları günlük hayatla ilişkilendirebilen
 • problem çözme sürecinde akıl yürütebilen ve kendi düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilen
 • karşılaştırma yapabilen, tahmin eden, problem çözme becerisi gelişmiş bireyler olmaları hedeflenir.
 1. sınıf Matematik programı; Doğal Sayılar, Sıvı Ölçme, Geometrik Cisimler ve Şekiller, Uzamsal İlişkiler, Geometrik Örüntüler, Kesirler, Zaman Ölçme, Paralarımız, Veri Toplama ve Değerlendirme, Uzunluk Ölçme, Tartma öğrenme alanlarını kapsar. Öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlama yapılır.

Derslerde ünitelere uygun matematiksel/mantıksal becerileri geliştirmeye yönelik oyunlardan, materyallerden faydalanılır, somut örnekler verilir.

Özel Rota İlkokul’u 2. sınıf öğrencileri Matematik dersinde etkinliklerimiz;

 • Ritmik saymalar konusunda okul bahçesinde yer alan şekiller üzerinden konunun kavratılması ve boncuk dizdirme yöntemiyle sayışmalar yaptırılması
 • Ders kitaplarında yer alan etkinliklerinden yararlanılarak konuları pekiştirme çalışmaları
 • Matematik dersini sevdirmek için birlikte problem oluşturma, problemin çözüm yollarını tartışma ve farklı bakış açılarını ortaya koyma şeklindedir.

2.sınıf zümre öğretmenleri olarak, öğrencilerimizin soyut kavramları somutlaştırarak günlük hayatla ilişkilendirmelerini sağlamaktayız.

SERBEST ETKİNLİK

2.sınıf Serbest Etkinlik dersi ile öğrencilerimizin; güven ve sorumluluk duygularını geliştirmeyi, onlara ilgi alanı oluşturmayı, sanatsal sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeyi amaçlarız.

Bu hedefleri gerçekleştirmek amacıyla, derslerde sesli-sessiz okuma, tekerleme, sayışma, şiir okuma, resim anlatma, bilmece sorma, masal dinleme, fıkra anlatma, güzel konuşma yazma, film izleme, ninniler, gözleme dayalı çalışmalar, fotoğraf yorumlama, kenar süsü yapma, monolog, olayları sıralama, duyguları ifade etme, diyalog, ront, şarkı söyleme çalışmalarına yer verilir.

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN

2.sınıf Beden Eğitimi ve Oyun dersi ile öğrencilerimizin; yer değiştirme hareketlerini artan bir doğruluk ile yapmasını, vücut alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak uygulamasını, hedef belirleme, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

Beden Eğitimi ve Oyun dersi ile öğrencimiz:

 • Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini, basit kurallı oyun ve fiziki etkinliklerde etkili ve öz güvenle kullanır.
 • Hareket becerileri ile ilgili kavramları kullanır.
 • Oyun ve hareket stratejilerini ve taktiklerini kullanır.
 • Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinlik kavramlarıyla ilkelerini açıklar ve bunları uygular.
 • Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinliklere istekle düzenli olarak katılır.
 • Beden Eğitimi ve Oyun dersinde, kültürel birikimimiz ve değerlerimizle ilgili aşağıdaki amaçlara ulaşılır:
 • Kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel oyunlar ile dansları tanır ve uygular.
 • Bayram, kutlama ve törenlere isteyerek katılır.
 • Oyun ve fiziki etkinliklerde kendini tanıma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi becerilerini geliştirir.

Özel Rota İlkokul’u 2. sınıf öğrencileri beden eğitimi ve oyun dersinde etkinliklerimiz;

Yüzme Eğitimi: Yüzme, tüm vücudu kullanmayı gerektiren kas gücü ve esnekliği aynı anda kazandıran spor dallarından biridir. Bu nedenle çocukların gelişimine çok önemli katkı sağlar. Özel Rota İlkokulu öğrencileri; her yıl 2.sınıf seviyesinden itibaren ekim ve mayıs aylarında beden eğitimi ve oyun derslerinin haftada iki ders saatinde, yüzme eğitimi alırlar. Eğitimlerde; yüzme bilmeyen öğrencilerin öğrenmesi, yüzme bilen öğrencilerin ise yüzme tekniklerine uygun olarak yüzmeye devam etmeleri sağlanır. Yüzme etkinliğine ek olarak sınıf içi ve dışı oynanan etkinliklere yer verilir.

HAYAT BİLGİSİ 

Hayat Bilgisi dersi; MEB programında yer alan kazanımları doğrultusunda ortak bir planlamayla ele alınır. Öğrencilerimizin derinlemesine sorgulama yapmalarına olanak sağlayacak etkinlikler, geziler, söyleşiler, araştırma çalışmaları planlanır ve uygulanır.

Hayat bilgisi dersleri; gözlem, inceleme, deney, araştırma, yaratıcı drama, gösteri, grup tartışması, beyin fırtınası, soru yanıt, rol yapma, canlandırma ve müze gezileriyle desteklenmektedir.

Hayat Bilgisi Eğitiminin Amacı;

 • Evrensel ve ulusal değerlere ve farklılıklara saygılı
 • Öğrenmekten keyif alan
 • İletişim, araştırma ve sorgulama, problem çözme, karar verme
 • Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık olan
 • Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren
 • Günlük hayatta karşılaşabilecekleri sorunlara çözüm üretebilen
 • Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilen
 • Atatürk’ün ilke ve inkilaplarını kavrayan ve özümseyen öğrenciler yetiştirmektir.

Özel Rota İlkokul’u 3. sınıf öğrencileri Hayat Bilgisi dersinde;

Sosyal sorumluluk projeleriyle öğrencilerin toplum insanı olma yolunda sorumluluk almaları sağlanır. Her yıl nisan ayında “Ankara Gezisi” düzenlenir. Anıtkabir’i ziyaret ederek Ata’mızın huzuruna çıkan öğrencilerimiz, burada yer alan Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesi’ni gezerlerken, Türk Tarihi hakkında bilgi edinirler, Rehberlik birimiyle ortak çalışma olan değerler eğitiminde; sevgi ve empati, sorumluluk, çocuk hakları ve sosyal yaşam, saygı, özgüven, yardımseverlik, işbirliği, barış ve vatanseverlik değerlerinin, farklı etkinliklerle kazanıma dönüşmesi sağlanır. Deprem tatbikatı yapılarak öğrencilerimize acil durumlarda nasıl davranmaları gerektiği öğretilir. Her temada farklı materyallerle öğrenmeyi destekleyici sınıf içi etkinlikler uygulanır ve hazırlanan projeler sınıf içinde,dışında sergilenir. Panoramik şehir gezisi düzenlenerek şehrimizin eski ve yeni yapıları hakkında öğrencilere bilgiler verilir. Sene başında yapılanan planlama çerçevesinde Meteoroloji İl Müdürlüğü’ne ve Çukurova Üniversitesi’ne gezi düzenlenir.

TÜRKÇE

Özel Rota İlkokulu'nda Türkçe Eğitiminin Amacı;

 • Türkçeyi seven, doğru, güzel ve etkili kullanan,
 • Dilimizin kurallarını kullanabilen,
 • Okuma sevgisi ve alışkanlığı kazanmış,
 • Kendini ifade eden, iletişim kuran, iş birliği yapan, girişimci ve sorun çözen,
 • Sosyal, kültürel, estetik ve sanatsal değerlere önem veren,
 • Bilimsel düşünen, anlayan, araştıran, inceleyen, eleştiren, sorgulayan, yorumlayan,
 • Çevresiyle uyumlu,
 • Bilgi teknolojilerini kullanan, üreten ve geleceğe yön veren,
 • Evrensel ve ulusal değerlere saygılı Atatürk ilke ve inkilaplarını özümseyen bireyler yetiştirmektir.

Türkçe öğretimi sürecinde öğrencilerimizin; dinleme, konuşma, okuma, yazma, görsel okuma ve sunu yapma becerilerini geliştirmek için öğretim programında yer alan kazanımlar doğrultusunda planlamalar yapılır ve uygulanır.

Özel Rota İlkokul’u 3. sınıf öğrencileri Türkçe dersinde;

Öğrencilerimiz her hafta Türkçe derslerinin bir ders saatini, okul kütüphanemizde kitap okuyarak geçirir. Öğrencilerimiz “Okuma takip cetvelleri” kullanırlar. Böylece öğrencilerimizin düzenli okuma alışkanlığına sahip olmalarını sağlanır. Okudukları eserlerin toplam sayfa sayılarına göre her ayın "Kitap Kurdu" seçilir ve bu öğrencimiz “Kitap Kurdu Sertifikası” ile ödüllendirilir. Bu etkinlik öğrencinin iç motivasyonu arttırırken diğer öğrencilerimizi de kitap okumaya özendirir.

Atasözlerimiz ve deyimlerimizin görsellerle anlatımı yapılır. Yaratıcı yazma etkinlikleri çerçevesinde şiir ve hikayeler yazılır. Öğrencilerimizin hazırladıkları çalışmalar sınıf içi ve dışında sergilenir.

MATEMATİK

Özel Rota İlkokulu'nda Matematik Eğitiminin Amacı;

 • Matematiksel kavramları tanıyan ve matematik dilini etkin kullanabilen,
 • Matematiği günlük yaşamla ilişkilendirebilen,
 • Matematiğe yönelik olumlu tutum geliştiren ve özgüveni yüksek,
 • Akıl yürütme, tahmin etme, karşılaştırma ve problem çözme becerileri gelişmiş,
 • Matematiği kendi içinde ve başka disiplinlerle bağlantı kurarak kullanan bireyler yetiştirmektir.

3.sınıf Matematik dersi programı; sayılar, geometri, ölçme ve veri öğrenme alanlarını kapsar. Somut dönemden soyut döneme geçişin olduğu bu yaş düzeyinde, öğrencilerimizin öğrenme deneyimleri, gelişim düzeyleri ve bireysel farklılıkları dikkate alınarak planlama yapılır. Öğrencilerimizin, matematik okuryazarlığını geliştirmek, matematikle ilgili kavramları öğrenmelerini kolaylaştırmak ve pekiştirmek için öğrenme ve öğretme ortamlarımız zenginleştirilir.

Özel Rota İlkokul’u 3. sınıf öğrencileri Matematik dersinde;

Matematik okuryazarlığını arttırmak amacıyla matematik sözlüğü oluşturulur. Matematik araç-gereçler öğrenciler tarafından (abaküs, Romen rakamları tablosu, örüntü dünyası, saat v.b)  farklı materyaller kullanılarak yapılır. Ünlü Matematikçiler araştırılır, sınıf içerisinde onlarla ilgili sohbet edilerek paylaşımlarda bulunulur. Atatürk’ün yazdığı matematik kitabı incelenir. Alışveriş yapalım, sıvıları ölçüyorum gibi gerçek hayatta kullanım sıklığı olan konular sınıf içi canlandırma etkinlikleri ile pekiştirilir. “Benim Eserim” adlı projeler hazırlanır ve sergilenirken, temalara uygun mangala çalışması yapılır.

FEN BİLİMLERİ

Özel İlkokul Rota ilkokulu'nda Fen Bilimleri Eğitiminin Amacı;

 • Fen ve teknoloji okuryazarı olan
 • Bilimsel yaklaşımı temel alan
 • Doğada meydana gelen olaylara merak duyan
 • Kendisiyle, toplumsal çevresiyle ve doğa ile barışık
 • Kendini, milletini, vatanını ve doğayı tanıyan, koruyan ve geliştiren
 • İnceleme ve deney sürecini planlayabilen
 • Değişikliklere dinamik bir biçimde uyum sağlayabilen
 • Sorgulayan, eleştiren öğrenciler yetiştirmektir.

Fen bilimleri dersinde; sınıf, bahçe ve laboratuvar ortamı kullanılır. Deneylere ve gözlemlere dayalı bir fen öğretimi ortamı yaratarak öğrencilerimizin derslerde aktif rol alması sağlanır. Temalara uygun olarak geziler düzenlenerek eğitim öğretim süreci desteklenir. Atatürk’ün bilime verdiği önem vurgulanır.

Özel Rota İlkokul’u 3. sınıf öğrencileri Fen Bilimleri dersinde;

Bilim dergileri takip edilir. Değişen tema ve konulara uygun deneyler okul laboratuarı ve bahçesi kullanılarak yapılır, özgün videolar ile desteklenir. Dünya modeli oyun hamurlarından oluşturulurken, Dünya’nın oluşumu hakkında geçmişten günümüze öne sürülen görüşler öğrencilerle paylaşılır. Geçmişten günümüze gelişim gösteren araçlar, bilime katkı sağlayan bilim adamları araştırılır. Bu araştırmalar ile ilgili çalışmalar ve sene boyunca hazırlanan projeler yılsonunda sergilenir. Çevre duyarlılığını arttırmak amacıyla okula konuşmacılar davet edilerek söyleşi gerçekleştirilirken, atık pil toplama çalışması ile konunun önemi pekiştirilir.

SERBEST ETKİNLİK

Sınıf Serbest Etkinlik dersindeki amacımız; öğretici ve eğlendirici uygulamalar yoluyla öğrencilerin okulu daha çok sevmelerini, bir aile ortamı gibi benimsemelerini, okulda kendilerini rahat ifade edebilmelerini, güvende hissetmelerini, daha mutlu olmalarını sağlamak, diğer öğrencilerle etkileşimlerini artırarak sosyalleşmelerine yardımcı olmak; zihinsel, fiziksel, sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlamaktır.

Özel Rota  İlkokul’u 3. Sınıf Öğrencileri Serbest Etkinlik Dersinde;

 • Eğitsel oyunlar oynarlar.
 • Yaratıcı drama etkinlikleri yaparlar.
 • Bulmacalar çözerler.
 • Mandala çalışmaları yaparlar.
 • Şiir yazar, film izlerler.
 • Hikaye okur ve canlandırırlar.
 • Anlatılan olayı resimler ve sergilerler.
 • Zeka oyunları oynarlar.

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN

3.sınıf Beden Eğitimi ve Oyun dersi ile öğrencilerimizin; yer değiştirme hareketlerini artan bir doğruluk ile yapmasını, vücut alan farkındalığı ve hareket ilişkilerini kullanarak uygulamasını, hedef belirleme, uygulama ve değerlendirme becerilerini geliştirmesi hedeflenir.

Öğretme-öğrenme-yöntem ve tekniklerini (yaparak-yaşayarak, anlatım, gösteri, yer değiştirme, gözlem, oyun, koşma)uygun olarak iş birliğine dayanan, akran, araştırma, taktik, oyun, kişisel ve sosyal sorumluluk modelleri dikkate alınarak oyun yoluyla ve diğer disiplinlerle, günlük yaşamla bağlantı kurularak ders işlenir.

Beden Eğitimi ve Oyun derslerinde öğrencilerimiz:

 • Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini, basit kurallı oyun ve fiziki etkinliklerde etkili ve öz güvenle kullanır.
 • Hareket becerileri ile ilgili kavramları kullanır.
 • Oyun ve hareket stratejilerini ve taktiklerini kullanır.
 • Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinlik kavramlarıyla ilkelerini açıklar ve bunları uygular.
 • Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinliklere istekle düzenli olarak katılır.
 • Beden Eğitimi ve Oyun dersinde, kültürel birikimimiz ve değerlerimizle ilgili aşağıdaki amaçlara ulaşılır:
 • Kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel oyunlar ile dansları tanır ve uygular.
 • Bayram, kutlama ve törenlere isteyerek katılır.
 • Oyun ve fiziki etkinliklerde kendini tanıma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi becerilerini geliştirir.

Yüzme Eğitimi

Yüzme, tüm vücudu kullanmayı gerektiren kas gücü ve esnekliği aynı anda kazandıran spor dallarından biridir. Bu nedenle çocukların gelişimine çok önemli katkı sağlar. Öğrencilerimiz ekim ve mayıs aylarında beden eğitimi ve oyun derslerinin haftada iki ders saatinde, yüzme eğitimi alırlar. Eğitimlerde; yüzme bilmeyen öğrencilerin öğrenmesi, yüzme bilen öğrencilerin ise yüzme tekniklerine uygun olarak yüzmeye devam etmeleri sağlanır. 

TÜRKÇE

Türkçe’yi düzgün kullanmak, günlük yaşamda sözlü ve yazılı iletişimi doğru kurabilmek için gerekli bilgi, beceri ve alışkanlıkları kazandırmaktır. Bu amacımızı gerçekleştirmek tüm derslerimiz için de geçerlidir.

Kitap okumayı seven, düzenli ve sürekli kitap okuma alışkanlığı kazanmış bireyler yetiştirmeyi hedeflemekteyiz. Bunun için kütüphane saatleri uygulayıp öğrencilerimizin istedikleri kitapları seçip okumalarını sağlamaktayız. Öğrencilerimizi, okulumuza davet ettiğimiz yazarlarla buluşturup onlarla tanıştırıyor, sorular sorarak merak ettiklerini öğrenmelerini gerçekleştiriyoruz.

Öğrencilerimizin okuduklarını, dinlediklerini ve izlediklerini doğru anlayan, yorum yapabilen, yapıcı eleştirebilen, yaratıcı düşünceler geliştirebilen bireyler olarak yetişmeleri bizim için önemlidir. Metinler öğrencilerimiz tarafından canlandırılarak duygu ve düşüncelerini ifade edebilmeleri, kelimeleri yerinde ve anlamına uygun kullanmaları, doğru telaffuz edebilmeleri sağlanır. Dilbilgisi kurallarını, örneklerle ve yaptığımız çeşitli etkinliklerle, sunumlarla öğrencilerimize fark ettirme yönünde çalışmalar yapılır.

Farklı bir uygulama olarak; öğrencilerimizin yazı ile kendilerini ifade edebilmeleri, edebi yönden gelişebilmeleri için duvar gazetesi projesi gerçekleştirilecektir. Bu proje kapsamında her ay belirlenen bir konu ile ilgili her sınıftan hazırlanan karikatür, eski gazete kupürleri, yazı, şiir, resim gibi çalışmalar, öğrencilerden oluşan bir komisyon tarafından incelenip seçilerek sergilenecektir.

MATEMATİK

4.sınıf Matematik dersinde; matematiğin önemini kavrayan, matematiksel ifadeleri günlük hayatıyla ilişkilendirebilen, düşünebilen, akıl yürütebilen, tahminlerde bulunabilen, karşılaştırma yapabilen ve problem kurup çözebilen öğrenciler yetiştirmek hedefimizdir.

Öğrencilerimiz 4. sınıf matematik dersinde 4, 5 ve 6 basamaklı doğal sayılar, dört işlem, kesirler, geometride temel kavramlar, geometrik cisimler ve şekiller, uzamsal ilişkiler, uzunluk-çevre-alan-zaman-sıvı ölçüleri, tartma, veri toplama ve değerlendirme konularını öğreniyorlar.

4.sınıf matematik programına uygun olarak konularımız, öğrencilerimizin bireysel farklılıkları dikkate alınarak çeşitli materyaller kullanarak, etkinliklerle ve gerektiği yerlerde günlük hayata uyarlanarak işlenmektedir.

FEN BİLİMLERİ

4.sınıf Fen Bilimleri dersinde öğrencilerimizin;

 • Doğayı keşfedebilmeleri, doğada meydana gelen olaylara karşı merak ve ilgi geliştirebilmeleri, insan-çevre arasındaki ilişkiyi anlayabilmeleri, bilimsel araştırma yaklaşımını benimseyip karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilmeleri
 • Bilimin toplumu ve teknolojiyi, toplum ve teknolojinin de bilimi nasıl etkilediğine ilişkin farkındalık geliştirebilmeleri
 • Bilim insanlarının bilimsel bilgiyi nasıl oluşturduğunu, oluşturulan bu bilginin geçtiği süreçleri ve yeni araştırmalarda nasıl kullanıldığını anlayabilmeleri hedeflenmektedir.

Fen Bilimleri dersinde gözlem ve deneyler yolu ile grup olarak ya da bireysel çalışmalarla yaparak - yaşayarak, açık uçlu sorularla düşünmelerini sağlayarak, laboratuar aktiviteleri ile öğrenmelerini sağlamak amacımızdır.

Okulumuzda Fen Bilimleri derslerinin bir ders saati her hafta düzenli olarak laboratuarda gerçekleştirilir.

Laboratuar etkinlikleri ile öğrencilerimizin:

 • Soru ve ilgi alanlarını keşfetmelerine
 • Kavram geliştirme amaçlı problem çözmelerine ve deney yapmalarına
 • Bilimsel süreci öğrenmelerine ve bu süreç deneyimini yaşamalarına
 • Kendi ilgi alanlarına yönelmelerine
 • Açık uçlu sorularla bilgiyi keşfetmeye yönelmelerine
 • Gözlem, ölçüm ve deneyler yoluyla yeni bilgiler edinmelerine olanak sağlayıcı çalışmalar yapılır.

SOSYAL BİLGİLER

4.sınıf Sosyal Bilgiler dersi ile öğrencilerimizi;

 • Demokratik değerleri benimsemiş vatandaşlar olarak içinde yaşadığı topluma uyum sağlamalarını ve bu bilgi birikimini yaşama geçirilebilecek davranışlar kazandırmayı,
 • Öğrencilerimizi fiziksel ve duygusal açıdan sağlıklı ve mutlu bireyler olarak yetiştirerek toplumsal düzenin sağlanmasına katkıda bulunmalarını,
 • Öğrencilerimizin milli kültürünü, örf ve adetlerini öğrenmiş; evrensel değerleri benimseyen,
 • Öğrencilerimizin haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sorgulayan öğrenciler olarak yetiştirmeyi hedeflemekteyiz.

Sosyal Bilgiler dersimizi hayatın içinden örneklerle, çeşitli etkinliklerle, grup ya da bireysel çalışmalarla öğrenci merkezli olarak işlemekteyiz.

Zümre öğretmenleri olarak; milli kültür şenliği ile öğrencilerimizin kendi yöresel ve farklı yörelere ait kıyafet, yemek gibi kültürleri, adet ve gelenekleri yaşayarak öğrenmeleri amaçlanmaktadır. Milli mücadele temasında gerçekleştirilecek söyleşi ve tiyatro etkinliği ile öğrencilerimizin geçmişini bilen ve geleceğe emin adımlarla ilerleyen düşünen, soru soran, araştıran, görüş alış verişi yapan bireyler olarak yetişmelerini hedeflemekteyiz.

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK VE DEMOKRASİ

4.sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersinde programda verilen kavramların yanı sıra öğrencilerimizi haklarını, sorumluluklarını bilen, toplumsal kurallara uyan, demokrasi ve insan hakları kültürü olan, adil ve eşitlikten yana, farklılıklara saygı duyan bireyler olarak yetiştirmek amacımızdır. Bu amaçla derslerimizi öğrencilerimizin katılımıyla, görsellerle ve çeşitli etkinliklerle zenginleştirerek işlemekteyiz.

TRAFİK GÜVENLİĞİ

Trafik güvenliğinin insan hayatı için önemi herkes tarafından bilinen bir gerçektir. Amacımız öğrencilerimizi bu bilinçle yetiştirmektir. Öğrencilerimize trafik güvenliğinin kendisinin ve diğer insanların hayatı için önemini kavratmaya çalışıyoruz.

Öğrencilerimiz bu dersi günlük hayattan örnekler vererek, videolar, sunumlar yaparak, trafiği gözlemleyerek öğrenmektedirler.

BEDEN EĞİTİMİ VE OYUN

Beden Eğitimi ve Oyun dersinin amacı, öğrencilerimizin oyun ve fiziki etkinlikler yolu ile hayatları boyunca kullanacakları temel hareketler, aktif ve sağlıklı hayat becerileri, kavramları ve stratejileri ile birlikte bunlarla ilişkili hayat becerilerini ve değerleri geliştirerek bir sonraki eğitim düzeyine hazırlanmalarını sağlamaktır. Beden Eğitimi ve Oyun dersini alan öğrencilerimizin, ders amacı doğrultusunda aşağıdaki amaçlara ulaşması hedeflenmektedir.

 • Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini, basit kurallı oyun ve fiziki etkinliklerde etkili ve öz güvenle kullanır.
 • Hareket becerileri ile ilgili kavramları kullanır.
 • Oyun ve hareket stratejilerini ve taktiklerini kullanır.
 • Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinlik kavramlarıyla ilkelerini açıklar ve bunları uygular.
 • Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinliklere istekle düzenli olarak katılır.    

Beden Eğitimi ve Oyun dersinde, kültürel birikimimiz ve değerlerimizle ilgili aşağıdaki amaçlara ulaşılır:

 • Kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel oyunlar ile dansları tanır ve uygular.
 • Bayram, kutlama ve törenlere isteyerek katılır.
 • Oyun ve fiziki etkinliklerde kendini tanıma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi becerilerini geliştirir.

BEDEN EĞİTİMİ ve OYUN DERSİNİN YARARLARI

Sağlığa destek: Beden eğitimi etkinliklere katılım ile öğrencinin bedensel formu ve iskelet sistemi gelişir.

Aktif yaşam tarzı: Öğrencilerimiz beden eğitimi etkinliklerine katılarak mutlu bir çocuk olabilir, aynı zamanda bireysel sorumlulukları gelişir.

Pozitif etkileşim: Kurallara uygun oyun becerilerini destekleyen doğan bir öğrenme ortamı sağlar. Hareket eğitimi etkinlikleri ile çocukların birbirleri ile iletişim kurma becerisi gelişir.

Kendine güven ve kendini geliştirme: Kendine değer verme duygusu aşılar.

Akademik başarı: Beden eğitimi, aktif beden, aktif beyin ilkesini benimser.


Yabancı Dil

İngilizce tüm dünyanın ortak iletişim dilidir. Tüm ülkelerdeki insanlarla iletişim kurma becerisi kazanabilmek, onları yurtdışında ve yurtiçinde girecekleri üst düzey akademik sınavlara hazırlamak, okuma, anlama ve yazma becerilerinin yanında, İngilizce düşünmek ve İngilizce'yi akıcı konuşmalarını sağlamak birincil hedeftir.

İkinci yabancı dil eğitimine İngilizce konuşma, okuma, anlama ve yazılı anlatım beceri alanlarında temel bir yapı oluşturulduktan sonra başlanılmaktadır. Almanca ikinci yabancı dil olarak öğretilmektedir. Tüm yaş düzeylerinde; öğrencilerin en az iki yabancı dili bilen bireyler olarak yaşamda yerlerini alabilmeleri için yaratıcı yöntemler, öğrenci merkezli ve yapılandırıcı eğitim (consructivist) yaklaşımları benimsemiştir. Bu hedeflere ulaşmada akıllı sınıflar, bilgisayar destekli eğitime uygun laboratuarlar gibi çağdaş teknolojiye uygun eğitim ortamları kullanılır.

İngilizce eğitimindeki hedeflerimiz:

 • Dört dil becerisini (okuma- yazma- dinlediğini anlama – konuşma) eşit derecede kazandırmak,
 • Anadolu Liseleri ve Yabancı Liselerde hazırlık sınavı muafiyeti,
 • CAMBRIDGE, ESOL ve uluslararası sertifika sınavlarında başarılı olmak,
 • Uluslararası sınavlarda ve proje yarışmalarında başarı kazanmak,
 • Liseye geçişte yabancı dil başarısını en üst seviyede tutmak.
 • İki ya da daha fazla dil bilmek, kişiye iş hayatında daha çok şans sağlar.
 • Yeni bir dil öğrenmek kişiye o ülkeye ait gelenek ve alışkanlıkları öğrenme imkânı sunar. Bu da kişinin vizyonunun genişlemesine katkıda bulunur.
 • Seyahatlerde kolay iletişim için vazgeçilmezdir.
 • Farklı milletlerden insanlarla iletişim kurabilmenin anahtarıdır.
 • Üniversitede okurken işimizi kolaylaştırır.

İNGİLİZCE BÖLÜM HEDEFLERİ

 • Öğrencilerin İngilizce konuşarak, çeşitli aktivitelerle derste aktif olmalarını sağlamak.
 • Öğrencilerde evde ve okulda İngilizce kullanmaları için güven duygusu oluşmasına yardımcı olmak.
 • Öğrencilere basit İngilizce sohbetlerde bulunmaları için yardımcı olmak.
 • Dil öğrenimi yolculuklarında kendilerinden beklentilerini yüksekte tutmalarına yardımcı olmak.
 • Yabancı dil olarak İngilizce’de geliştirilmesi gereken 4 alan vardır. Bunlar ‘SKILLS’ diye adlandırdığımız becerilerdir:
 1. Reading (Okuma)
 2. Writing (Yazma)
 3. Speaking (Konuşma)
 4. Listening (Dinleme)
 • Derslerimizde bu 4 beceriyi geliştirmeye yönelik çalışmalar yaparız. Hiç bir beceri tek başına yeterli değildir.
 • Derslerde tüm becerileri kullanmak onların daha iyi ve donanımlı İngilizce öğrenen öğrenciler olmalarını sağlar.
 • Dil öğrenimi bir SÜREÇTİR.
 • Sonucu çok hızlı alınan bir süreç değildir.
 • Bu süreç zaman ve çok çalışmayı gerektirir.

İngilizce eğitimi, anasınıfından başlayıp bir bütünlük içinde devam eder. Eğitim, güçlü akademik donanıma sahip, nitelikli ve deneyimli Türk ve yabancı uyruklu öğretmenlerce gerçekleştirilir.


Ulaşım
 • Servis aracları  18+1 okul taşıtıdır. Her koltukta emniyet kemeri mevcuttur ve takılması zorunludur.
 • Öğrencilerin araç içerisinde güvenli seyahat edebilmeleri, inip binebilmeleri için servis görevlisi bulunmaktadır.
 • Servis şoförleri kurumumuzun kadrolu görevlileridir.
 • Evden okula,okuldan eve  servis hizmetleri verilmektedir.
 • Ferdi kaza sigortası, koltuk sigortası düzenli olarak yapılmaktadır.
 • Aracın günlük, aylık ve belirli dönemlerde yapılan tüm bakımları eksiksiz olarak yapılmaktadır.
 • Servis hizmeti isteğe bağlıdır.

 


Beslenme
 • Sabah Kahvaltısı (Açık büfe)
 • Öğle yemeği (3 çeşit)
 • Yemek listemiz diyetisyen kontrolünde; öğrencilerimizin günlük bazal enerji, kcal ihtiyaçları göz önünde tutularak hazırlanmaktadır.
 • Yemeklerimiz kendi mutfağımızda tecrübeli aşçımız tarafından yapılmaktadır.
 • Hazırlanan Aylık yemek listesi öğrencilerimize, ailelere düzenli olarak gönderilmektedir.
 • Yardımcı personel , aşçı, mutfak görevlilerinin düzenli olarak sağlık kontrolünden geçirilmektedir.

ROTAMIZI BERABER ÇİZELİM

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun. Sizi Arayalım.