Vizyonumuz

Vizyonumuz
Vizyonumuz
  • Öğrencilerine rehberlik yapan, kısıtlı yaşam tecrübeleriyle fark edemeyebilecekleri ayrıntıları onlara hatırlatan, fakat kendi kararlarını almaları ve bu kararların sorumluluğunu üstlenmelerini cesaretlendiren eğitim anlayışını benimsemek
  • Bireysel gelişimin sürekliliğini ve artarak devam etmesinin gerekliliğini esas alırken toplumsal düşünebilmeyi teşvik etmek.
  • Kendi değerlerini ortaya çıkarabilecekleri saygın eğitim kurumlarına yerleştirmek.
  • Bir akademik mükemmellik merkezi olarak anılmak.
  • Aldığı eğitimin karşılığını topluma verebilen ve insanlığın gelişimi için bunun önemini fark edebilen nesiller yetiştirmek.
  • Rasyonel ve adil bir altyapı oluşturarak değişimi yakalayabilen; buna bağlı olarak farklılık yaratan; öğrencilerine yaşanılan zamanın gereksinimlerine karşılık düşecek beceriler kazandıran bir kurum olmak