Kurumsal Değerler

Kurumsal Değerler
Kurumsal Değerler
 • İnsan haklarına saygılı olmak. Başkalarının özgürlüğüne ve sahip olduklarına saygı göstermek ve bunlara zarar vermemek. Yıkmayı, ortadan kaldırmayı ve insan hayatını sonlandırmayı esas almayan her türlü görüş, fikir ve eleştiriye saygı göstermek.
 • Her türlü cinsiyet, yaş, ırk, dil, din, renk, milliyet ve etnik köken ayrımcılığına karşı gücü yettiğince mücadele etmek. Sosyal, akademik ve sportif imkânlardan faydalanma hakkı ve ayrıcalığını tüm öğrencilere eşit şekilde sunmak. Bireysel farklılıkları saygıyla karşılamak ve bunları bir zenginlik olarak algılamak.
 • Başta öğrenciler olmak üzere, paydaşlardan birey olmanın değerini ve saygısını hiçbir şekilde esirgememek.
 • Şeffaflık ve sorumluluk üzerine kurulu adil bir yönetim anlayışı içinde olmak. Kurumsal Yönetim ilkelerini benimsemek.
 • Atatürk İlke ve Devrimlerine sahip çıkmak. Ulusal değerleri koruma ve sahiplenmede duyarlı ve öncü olmak.
 • Türkçe‘yi sevmek, korumak ve dilimizin doğru kullanılmasına özen göstermek.
 • Ülkesine ve insanlığa yararlı olmayı yaşam biçimi olarak kabul etmek. Toplumsal işleyişteki yanlışları görüp, çözüm üretebilecek bireyler yetiştirmek.
 • Toplumsal kurallara uymak ve toplumsallaşmayı özendirmek.
 • İnsani ihtiyaç ve zorunlulukları gözeterek tüm canlıların yaşam hakkını savunmak. Okula, çevreye ve insanlığa ait bütün eşyaları ve kaynakları özenle kullanmak.
 • Koşullar ne olursa olsun, dürüstlükten asla ödün vermemek. Kişisel çıkarlar söz konusu olduğunda bile adil ve dürüst davranmak.
 • Öğrenme ve öğretme hakkını daima koruyarak kendi söz ve davranışlarının sorumluluğunu almak.
 • Bilimden esinlenmek. Bilimselliği akılcı ölçülerde uygulamak. Bilimsel verilere dayalı kararlılık içinde olmak.
 • Özgür ve yaratıcı düşünmeyi destekleyerek sanata ve estetik değerlere duyarlı olmak.
 • Bütün bu kurumsal değerleri her ortamda ve her yerde, yaşam boyu taşımak ve yaşatmak.