Genel İngilizce
Genel İngilizce

HEDEF

  • Katılımcılarımızın İngilizceyi ana dile yakın düzeyde kullanımını sağlamak,
  • Dil öğrenilirken 4 temel beceri ( okuma, yazma, dinleme ve konuşma) üzerinde eşit ağırlıklar verilerek dili aktif kullanmasını sağlamak,
  • 6 seviyede ( A1 -A2 – B1 -B2 – C1 -C2 ) gerçekleşen eğitimimizde ; her kur bir alt seviye bir üst seviyenin üstüne yeni kazanımlar katarak ilerleme,
  • Programımız kapsamında tüm öğrenme etkinliklerinin gerçek yaşamla ilişkilendirilmesi göz önünde bulundurularak ve dilin kültürüyle birlikte öğrenilmesi sağlamak.

Genel İngilizce

İÇERİK

  • Kurumumuzun kur sistemi, seviye bilgileri bölümünde olduğu gibi 6 seviyede değerlendirilmektedir.
  • Tüm seviyelerimizde yabancı öğretmen eşliğinde pratik yaparak, öğretmenlerimizin hazırladığı aktiviteler ile birlikte derslerimiz işlenmektedir.
  • Başlangıçta tüm öğrencilerimize seviye tespit sınavı yapılır ve bu sınavın sonucuna göre uygun bir sınıfa yerleştirilir. Her kur 84 ders saatinden oluşmaktadır.
  •  Kur boyunca yapılacak etkinliklerden her öğrencimiz bir portfolyo hazırlamakta ve kur sonunda portfolyolar değerlendirilmektedir.

Program Bilgisi

 Program Adı

 Genel İngilizce

 Başlama Tarihi

 06 Eylül

 Bitiş Tarihi

 17 Haziran

 Sınıf Öğrenci Sayısı

 12 Kişi

 Ders Günleri

 Pazartesi - Çarşamba - Cuma - Cumartesi - Pazar

 Haftalık Ders Saati

 12 Saat

!! Tarihler sadece bir kur için geçerlidir. Yerleştirileceğiniz kur seviyesine göre eğitim tarihleriniz planlanacaktır.

 


Ders Programı
 Saatler  Pazartesi  Çarşamba  Cuma  Cumartesi  Pazar

 09.00-09.40

 Grammer  Readıng  Grammer  Readıng  Grammer

 09.50-10.30

 Grammer  Readıng  Grammer  Readıng  Grammer

 10.40-11.20

 Spekıng  Wrıtıng  Spekıng  Wrıtıng  Spekıng

 11.30-12.10

 Spekıng  Wrıtıng  Spekıng  Wrıtıng  Spekıng

 14.00-14.40

 Readıng  Grammer  Readıng  Grammer  Readıng

 14.50-15.30

 Readıng  Grammer  Readıng  Grammer  Readıng

 15.40-16.20

 Wrıtıng  Spekıng  Wrıtıng  Spekıng  Wrıtıng

 16.30-17.10

 Wrıtıng  Spekıng  Wrıtıng  Spekıng   Wrıtıng

 


Ders Dağılımı

 Dersler

 Haftalık Ders Dağılımı

 Toplam Kurs Ders Dağılımı

 Grammer ( Dil Bilgisi)

 4

 28

 Speaking (Konuşma)

 4

 28

 Reading (Okuma)

 2

 14

 Wrıtıng (Yazma)

 2

 14

 

 


Portfolyo

Öğrencilerimizin kur boyunca yaptıkları tüm etkinlikleri bir dosya halinde toplanarak kur bitiminde incelenerek bir üst kura geçmeye hak kazanacaktır.


İngilizce Programı

AVRUPA DİL PORTFOLYOSU NEDİR?

Avrupa Dil Portfolyosu, hayat boyu edinilen dil deneyimlerinin kayıtlarının oluşturulması ve belirli bir ortak ifadeler bütünü ile belirtilmesi için geliştirilmiştir. Avrupa Konseyi tarafından yürütülen bu uygulama, uluslararası geçerliliği ile özellikle yurt dışında atacağınız adımlarda yardımcı niteliği taşır. Üç bölümden oluşan bu dosya, yeterlilik hakkındaki tüm bilgileri içerir. Dil pasaportu bölümü dil yeterliliklerinin ve becerilerinin tanımlanmasını amaçlar. Dil geçmişi bölümü yabancı dil ile o dilin kullanıldığı mesleki deneyimler arasındaki ilişkilendirmelere yönelik bilgileri içerir. Üçüncü bölüm olan dosya ise diğer bölümlerde sunulan bilgilerin örneklendirilmesini, bir nevi somut düzleme dökülmesini amaçlar.

SEVİYELER VE YETERLİLİKLER

A1 BEGINNER:  İngilizce yeterliliğinin başlangıç düzeyinde olduğunu belirtmek için kullanılır. Temel kelimelerin öğrenildiği, kişinin kendisi ve ailesi ile alakalı basit soruların cevaplanabildiği seviyeye işaret eder. Basit yapılı cümleler okunabilir, küçük poster ya da broşürler anlamlandırılabilir. İkili diyaloglarda konuşma sırasında oldukça yavaş hareket edilir. Uzman olunan konuya ilişkin basit sorular sorulduğunda cevap verilebilir. Yazma konusunda ise basit metinlerde öteye geçilemez. Kişilik detayları gibi temel bilgiler, yazıyla ifade edilebilecek başlıca konulardandır.

A2 ELEMENTARY: Başlangıç düzeyinin bir adım öteye taşınması, A2 seviyesini ortaya çıkarır. A2 seviyesi ile İngilizce diline yönelik temeller oturtulmuştur. Yurt dışına yapılan kısa süreli turistik gezilerde, A2 seviyesi sosyalleşmek için yeterli olabilir. Kişi ve aile ile alakalı cümlelerin yanı sıra gündelik yaşama ilişkin alışveriş, ulaşım gibi konularda da gelişme kat edilmiştir. Rutin konular, A2 seviyesi İngilizce ile ifade edilebilir. Kısa metinler okunabilir, temel aktiviteler arasında diyaloglara girilebilir. Eğitim geçmişi gibi biraz daha zorlayıcı ifadeler de konuşmaya dahil edilebilir. 

B1 PRE-INTERMEDIATE: İngilizce yeterliliğinin başlangıç seviyesinden orta seviyeye geçişini ifade eder. Bu üçüncü seviyede artık okul ya da sosyal alanlarda karşılaşılabilecek konular, rahatlıkla ifade edilebilir. Bilindik konulara yönelik duygu ve düşünceler, kâğıda ya da söze dökülebilir. Fikirlerin, deneyimlerin ya da hayal kurulan şeylerin ifade edilebileceği B1 seviyesi, izlenen bir video ya da filmde yaşananları anlamlandırmaya yetecektir. 

B2 INTERMEDIATE: İş başvurularında ve eğitim kurumlarında çoğunlukla yeterli görülen B2 seviyesi İngilizce, uzmanlık alanı dahilindeki kapsamlı ve teknik konularda dahi iletişime geçilebilecek düzeydedir. Konuşma sırasındaki ifadelerin alt metinleri, esprili anlamları ve yan anlamlarını kavramak için B2 seviyesi yeterli olmaz. Ancak yine de uzmanlık alanlarına ilişkin makale ve köşe yazıları okunabilir, akıcı ve spontane bir konuşma yapılabilir, hatasız bir basit metin yazılabilir.

C1 UPPER INTERMADIATE: C1 seviyesi ile artık, iş ve eğitim yaşantısındaki hakimiyet sağlanacaktır. Anlamlandırılan ifadelerin sınırları ortadan kalkmış, geniş bir yelpazeye hitabet başlamıştır. Uzun ve kapsamlı yazıların anlaşılabileceği C1 seviyesinde, gündelik yaşam da kaliteli hale gelecektir. İkili diyalogların yanı sıra topluluk önünde de başarılı bir sunum yapılabilir. Birçok konu hakkında hatasız, eksiksiz ve anlaşılabilir metinlerin yazılabileceği C1 seviyesi, kusursuz İngilizcenin yalnızca bir alt basamağında yer alır.

C2 ADVANCED :İngilizce seviyelerinin en yüksek basamağı olan C2 seviyesi, ana dil düzeyinde konuşabilmeyi ve yazabilmeyi ifade eder. İngilizce yazılmış her metnin anlaşılabileceği, İngilizce konuşulan ortamlara hâkim olunabileceği ve akademik metinlerin dahi yazılabileceği bir seviye olan C2’den daha üst bir sınır yoktur.

 

ROTAMIZI BERABER ÇİZELİM

Detaylı Bilgi İçin Formu Doldurun. Sizi Arayalım.