Rota Anaokulu

NEDEN OKUL ÖNCESİ EĞİTİM?

Onlar için yapabileceğimiz en iyi şey, kendilerini bulmaya yardımcı olmaktır”

Okul öncesi eğitimin amacı çocukları bir şeyler öğrenmeye veya bir şeyleri başarmaya zorlamak değil, onların kendilerine özgü dünyalarını oluşturmalarına yardımcı olmaktır.Erken çocukluk eğitimi en temel insan hakkıdır. Ancak çocuklar bu konuda anne-babalarına bağımlıdır. Bunu kendi imkânları ile elde edemezler. Durum bu olunca eğitim sisteminin ve çocuğun çevresindeki yetişkinlerin en temel görevleri arasında bu hakkı ona vermek gelmektedir. Çocuklara yatırım yapmak için onların birer yetişkin olmasını bekleme lüksümüz olmadığı gibi, onlar okula başlayana kadar bekleme lüksümüz de yok, çünkü o zaman müdahale etmek için çok geç olabilir.

MUTLU ÇOCUK ÖĞRENİR

Çocuklarımıza Okul-aile işbirliği içerisinde değerler eğitimi'ninde bulunduğu programları hazırlayıp "MUTLU ÇOCUK ÖĞRENİR" felsefesinden yola çıkarak oyunun çocuk için vazgeçilmez bir gelişim ve öğrenme aracı olduğunun bilinciyle ;çocukların yaratıcılıklarının geliştiği, sorumluluk sahibi oldukları gelecekte de mutlu, öz güveni yüksek bireyler yetiştirmek eğitim felsefemizin vazgeçilmez ilkelerindedir.

Rota Eğitim Kurumlarında "oyun" çocuğun okula başladığı ilk günden itibaren bir ders gibi programın en önemli parçası olarak kabul edilir.

Yaratıcı Sanat

Yaratıcı sanat eğitimi çocuğun bütünsel gelişimini destekleyici, etkinlikler üzerine kuruludur.Estetik ve yaratıcılığın gelişimini desteklemek ilkelerinin içinde çocuklara yaptırılan bir takım etkinlikler bütünüdür.

Gezi-Gözlem Etkinlikleri

Öğrencilere "gerçek dünyayı görme" imkânı sağlanmaktadır. Çocuklarımızın gezi-gözlem materyalleri ile gözlem yapma ve bu materyallerin doğal yerleşimlerinde çalışma imkânına sahip olurlar.

Portfolyo Sunumları

Portfolyo öğrencinin, öğrendiklerinden, ilgi ve becerilerinden, sanat çalışmaları ya da fen deneylerinden ve daha pek çok şeyden bazılarını seçip, anne-babasına kendi ağzı, aklı, yüreği ve bilgisiyle sunduğu bir süreçtir.

Fen ve Matematik Çalışmaları

Çocuklarımız Rota Anaokulu'nda; serbest keşfetme, örüntü oluşturma, gruplama ve sınıflandırma, sayma, mukayese etme, grafik oluşturma, sayıları algılama, basamaklarını aşamalı olarak öğrenirler.

Aile Katılımı Çalışmaları

Ailenin desteklenmesine ve eğitilmesine, ev ile eğitim kurumu arasındaki iletişimin sürekliliğinin sağlanmasına, ailenin eğitim süreçlerine katılmasına yönelik sistematik bir yaklaşımdır.

Proje Çalışmaları

Öğrencilerin, kendilerine özgü bir biçimde çalışmalarına, problem çözmelerine, düşünmelerine, sorgulamalarına, bilgiye erişmelerine, işlemelerine ve harmanlamalarına imkan sağlar.

Rehberlik Köşesi

Yukarı ↑